Skarby Opactwa w Krzeszowie. Wystawa otwarta!

W kościele brackim pw. św. Józefa wchodzącym w skład Pocysterskiego Opactwa w Krzeszowie wraz z końcem listopada została otwarta zmodernizowana wystawa stała „Skarby Opactwa w Krzeszowie”.

W ramach zadania m.in. zmodernizowano oświetlenie, wykonano katalog wystawy w wersji papierowej oraz cyfrowej, przygotowano nowy scenariusz wystawy. W poniższych linkach znajdziecie Państwo liczne materiały prasowe, zdjęcia oraz reportaże dot. powyższego zadania: Podpisanie umowy na wykonanie prac, rozpoczęcie prac przy wystawie, foldery i pliki

Zadanie Modernizacja wystawy stałej „Skarby Opactwa w Krzeszowie” w Kościele brackim pw. Św. Józefa w Krzeszowie zostało dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wspieranie Działań Muzealnych.