Słowo Biskupa Legnickiego w związku ze śmiercią Jakuba

Czcigodny Księże Proboszczu!

Na ręce Księdza Prałata przekazuję Państwu Krzysztofowi i Ewie, Rodzicom zmarłego wskutek wypadku Jakuba, oraz jego Rodzeństwu, wszystkim Krewnym, Przyjaciołom, Kolegom szkolnym i Nauczycielom wyrazy jedności w modlitwie za śp. Jakuba.

Łączę się duchowo ze wszystkimi uczestnikami uroczystości pogrzebowych i wyrażam serdeczne współczucie wszystkim, których dotknął ból z powodu śmierci  Jakuba. W szczególności te wyrazy współczucia kieruję do Rodziców i Rodzeństwa. Polecam Was wszystkich Panu Bogu.

Nasza modlitwa jest ożywiona nadzieją zmartwychwstania, wypływającą z wiary w Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. Pociesza nas też nadzieja przyszłego życia we wspólnocie świętych oraz spotkania się z tymi, którzy przed nami odchodzą. Niech ta wiara będzie umocnieniem dla nas wszystkich, postępujących na chrześcijańskiej drodze życia.

Za spokój duszy śp. Jakuba odprawię w dzień pogrzebu Mszę świętą. Obejmuję modlitwą całą Rodzinę oraz wszystkich, których ta śmierć dotknęła i zasmuciła.

Niech Pan Bóg da mu odpoczynek wieczny a wszystkim mu Bliskim da ukojenie!

 

+ Zbigniew Kiernikowski

Biskup Legnicki

 

_______________________

Na ręce

Ks. Prałata Stanisława ARASZCZUKA

Proboszcza Parafii św. Tadeusza Apostoła
w Legnicy

X