Spis księży diecezjalnych

WYKAZ SKRÓTÓW:

– dr – doktor

– dr hab. – doktor habilitowany

– EC – kanonik EC (Expositorii Canonicalis)

– KGK – Kanonik Gremialny Kapituły Katedralnej Legnickiej

– KGKK – Kanonik Gremialny Kapituły Krzeszowskiej

– KGKLP – Kanonik Gremialny Kapituły Legnickiego Pola

– KHK – Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej Legnickiej

– KHKK – Kanonik Honorowy Kapituły Krzeszowkiej

– KHKLP – Kanonik Honorowy Kapituły Legnickiego Pola

– LKB – Legnicka Kuria Biskupia

– mgr – magister

– mgr-lic. – licencjat

– PDJŚ – Prałat Domowy Jego Świętobliwości

– prof. PWT – profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego

– PWT – Papieski Wydział Teologiczny

– RM – kanonik RM (Rochettum et Mantolettum)

– WSD – Wyższe Seminarium Duchowne

ostatnia aktualizacja: 27 czerwca 2022 roku

Korekty lub uzupełnienia – administrator strony