Spis księży diecezjalnych

wdt_IDNazwisko i imięZdjęcieMiejscowośćParafiaFunkcjaPozostałe funkcje i godnościTytuł naukowyRok święceńRok urodzenia
1ADAMCZEWSKI JERZYBolesławiecMatki Bożej RóżańcowejproboszczECmgr19861959
2ADAMOWICZ JÓZEFLegnicaemerytRMmgr19731948
3ADRES PAWEŁLegnicaśw. Jacka (sanktuarium)wikariuszmgr20071977
4ALBIN RODRYGMałuszówNarodzenia NMPproboszczmgr-lic.19961970
5ANTOŃCZAK KRZYSZTOFLwówek ŚląskiWniebowzięcia NMPwikariuszmgr20121987
6ARASZCZUK STANISŁAWLegnicaśw. Tadeusza Apostołaproboszczprałat, KGK (teolog), dziekan, członek Rady Kapłańskiej, wizytator dekanalny katechezy, wykładowca PWT we Wrocławiu-studia w Legnicyprof. dr hab.19841958
7ASZURKIEWICZ TOMASZLubawkaWniebowzięcia NMPproboszczmgr-lic.20011976
8BAJAK SZYMONKGKK, RMmgr19761951
9BAKES STANISŁAWJelenia Góraśw. WojciechaproboszczEC, członek Rady Kapłańskiej, duszpasterz harcerzymgr-lic.19911966
10BALCEWICZ MARIANLegnicaDom Księży EmerytówemerytKGKK, RM, kapelan szpitalamgr19751949
Nazwisko i imięMiejscowośćParafiaFunkcjaPozostałe funkcje i godnościTytuł naukowyRok święceńRok urodzenia

WYKAZ SKRÓTÓW:

– dr – doktor

– dr hab. – doktor habilitowany

– EC – kanonik EC (Expositorii Canonicalis)

– KGK – Kanonik Gremialny Kapituły Katedralnej Legnickiej

– KGKK – Kanonik Gremialny Kapituły Krzeszowskiej

– KGKLP – Kanonik Gremialny Kapituły Legnickiego Pola

– KHK – Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej Legnickiej

– KHKK – Kanonik Honorowy Kapituły Krzeszowkiej

– KHKLP – Kanonik Honorowy Kapituły Legnickiego Pola

– LKB – Legnicka Kuria Biskupia

– mgr – magister

– mgr-lic. – licencjat

– PDJŚ – Prałat Domowy Jego Świętobliwości

– prof. PWT – profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego

– PWT – Papieski Wydział Teologiczny

– RM – kanonik RM (Rochettum et Mantolettum)

– WSD – Wyższe Seminarium Duchowne

ostatnia aktualizacja: 27 czerwca 2022 roku

Korekty lub uzupełnienia – administrator strony