Spotkania dla kobiet w Lubaniu

Od 17 lutego 2018 roku w klasztorze Sióstr św. M. Magdaleny od Pokuty w Lubaniu przy ul. Wrocławskiej 17 rusza cykl spotkań dla kobiet powyżej 30 roku życia. Spotkania odbywać się będą pod hasłem: „Bądź silna”.

W każdą trzecią sobotę miesiąca, od lutego do czerwca, w godzinach od 9.30 do 15.00, siostry zapraszają do klasztoru kobiety z Lubania i okolic, bliższych i dalszych, by w ciągu kilku godzin wzmocniły się duchowo i psychicznie.

Propozycja ta kierowana jest do mężatek, matek i kobiet żyjących samotnie. W nawiązaniu do charyzmatu zgromadzenia, siostry pragną pomagać kobietom odkrywać wciąż na nowo ich kobiecość, wpisaną w plan Boga.

Spotkania te będą miały bardzo urozmaicony charakter, pozwalający wzbogacić się o różnorodną wiedzę, doświadczenia, stając się pomocą w ugruntowaniu ich własnej tożsamości.

X