Spotkanie ekumeniczne w Chróstniku

28 stycznia 2018r. w kościele w Chróstniku odbyło się I Spotkanie Ekumeniczne z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Podczas tego spotkania w sposób szczególny wspomniano księdza Benjamina Schmolcka (1672 – 1737) – ewangelickiego duchownego urodzonego w Chróstniku, wybitnego śląskiego pieśniarza i poety, autora wielu ewangelicznych pieśni i modlitw, a także utworów o tematyce świeckiej.

Proboszcz parafii rzymskokatolickiej ks. kan. Kazimierz Rapacz wygłosił referat o „Wielkim Chróstniczaninie”, przedstawiając życie i twórczość ks. Benjamina Schmolcka. Natomiast ks. Jerzy Gansel z parafii ewangelicko-augsburskiej z Legnicy mówił o teologicznym charakterze twórczości ks. Schmolcka. Z kolei ks. prot. Jerzy Malisz z parafii prawosławnej z Zimnej Wody opowiedział zebranym o obrzędach Bożego Narodzenia w Kościele prawosławnym.

Po części wykładowej ks. Jerzy Gansel przewodniczył nabożeństwu ekumenicznemu, opartemu na fragmentach Pisma Świętego.

Podczas spotkania zaśpiewano kilka pieśni ewangelickich autorstwa ks. Benjamina Schmolcka pod przewodnictwem organisty z parafii ewangelicko-augsburskiej. Na wielkie brawa zasłużył sobie również zespół „Rozśpiewane Pastuszki” z Gogołowic, który w pięknych aranżacjach przedstawił tradycyjne kolędy i pastorałki bożonarodzeniowe.

Na zakończenie nabożeństwa wszyscy duchowni udzielili zebranym błogosławieństwa bożego. Ostatnim akcentem było złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą ks. Benjamina Schmolocka, znajdującą się na ścianie kościoła parafialnego w Chróstniku.

Spotkanie uświetnili przedstawicie władz samorządowych: Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan, Starosta Lubiński Adam Myrda, Radni Rady Gminy, przedstawiciele Rady Sołeckiej na czele z Elżbietą Białosiewicz oraz liczni parafianie.

Dariusz Hapij

X