Św. Jadwiga patronką Wlenia.

Uroczystość ogłoszenia Świętej Jadwigi Śląskiej Patronką Miasta Wleń. 14 października 2018 r.

Postać św. Jadwigi Śląskiej jest kluczowa dla budowania średniowiecznej historii Polski, Śląska, jak również samego Wlenia. Osobowość świętej księżnej przez wieki stanowi wzór i inspirację do naśladowania. Prezentując w swym życiu takie cechy jak sprawiedliwość, skromność, pracowitość, dbałość o dobro wspólne, niesienie pomocy ubogim, chorym, wywarła wielki wpływ na życie społeczne Wlenia, stając się ikoną i symbolem. Objęcie miasta patronatem ma na celu propagowanie i wzmacnianie tożsamości lokalnej przez odniesienia do postaci św. Jadwigi Śląskiej.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Program uroczystości:

11:00 Uroczysta Sesja Rady Miasta i Gminy Wleń – OKSiT Wleń

11:15 Sympozjum popularno-naukowe / wystawa artefaktów / prezentacja uczniów z Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej – OKSiT Wleń

12:00 Hejnał wleński, korowód historyczny ulicami miasta

12:30 Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego – kościół pw. św. Mikołaja Biskupa

14:00 Dzień Patrona w Zespole Szkół im. św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu/ Festyn Jadwiżański

18:00 Spektakl słowno- muzyczny „Święta Jadwiga Śląska” w wykonaniu Julietty Gonzales i Małgorzaty Zuchowicz – kościół pw. św. Mikołaja Biskupa

19:00 – 20:00 koncert finałowy „Historia. Pamięć. Tożsamość” pod dyrekcją Alana Urbanka – kościół pw. św. Mikołaja Biskupa

Św. Jadwiga Śląska, od wielu pokoleń jest niekwestionowanym symbolem i ikoną Wlenia. Jej historia i kult są jednymi z ważniejszych elementów budowania tożsamości lokalnej. Para książęca – Henryk Brodaty i św. Jadwiga Śląska wielokrotnie przebywała na wleńskim zamku. Pobyt księżnej poświadcza między innymi „Żywot św. Jadwigi”. Dawni miejscowi kronikarze niemieccy z XIX w. uważali, że położona na wzgórzu warownia miała być ulubioną rezydencją księżnej i przypominać jej rodzinne strony zamku Andechs w Bawarii. Rozpowszechnione jest podanie o codziennej wędrówce księżnej z zamku do mieszkańców Wlenia stromą ścieżką, która do dziś nosi imię św. Jadwigi, a kamień, przy którym odpoczywała nazywany jest Kamieniem Odpoczynku. Z fundacji księżnej powstał w 1217 r. kościół św. Mikołaja we Wleniu. Księżna Jadwiga została kanonizowana w 1267 r. i stała się patronką całego Śląska. Cechowała ją przede wszystkim gotowość niesienia pomocy biednym, chorym i potrzebującym. We Wleniu znajduje się również Zespół Szkół Jej imienia.

 

 

X