ŚW. JÓZEF, PATRON OSÓB STARSZYCH, WDÓW, WDOWCÓW – materiały duszpasterskie na 19 maja br.

Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski w liście pasterskim z dnia 14 lutego br. napisał:

„W roku poświęconym św. Józefowi zapraszam Was wszystkich do ożywienia kultu tego Świętego oraz do bliższego poznania Jego osoby. Szczególną okazją ku temu w naszej diecezji będzie 19. dzień każdego miesiąca, poczynając od uroczystości św. Józefa Oblubieńca NMP (19 marca), kiedy to
w Krzeszowie ogłoszę kościół bracki pw. św. Józefa diecezjalnym sanktuarium, a na zakończenie tej uroczystości zawierzę całą diecezję legnicką orędownictwu św. Józefa. Niech szczególną formą oddawania czci Opiekunowi Świętej Rodziny stanie się Msza wotywna o św. Józefie, a po niej nabożeństwo Jemu poświęcone oraz katecheza skierowana do dorosłych”.

Wedle powyższych słów Biskupa Legnickiego chciałbym zaprosić wszystkich Przewielebnych Księży Proboszczów do skorzystania z poniższych materiałów duszpasterskich, które są przeznaczone na 19 maja br.

W tym czasie od 19 maja do 19 czerwca 2021 roku będzie spoglądali w diecezji legnickiej na św. Józefa jako patrona małżeństw w podeszłym wieku, wdów i wdowców. Stąd proponowana modlitwa wiernych, nabożeństwo oraz katecheza są skupione wokół osób starszych.

Tego dnia będziemy posługiwali się formularzem mszalnym Mszy wotywnej o świętym Józefie.

MATERIAŁY DO POBRANIA: