Św. Wawrzyniec łączy narody

Jak co roku, 10 sierpnia, w samo południe, na szczycie Śnieżki została odprawiona uroczysta Msza św. odpustowa ku czci Św. Wawrzyńca.

Eucharystii przewodniczyli biskup Jan Vocal z Hradec Karlowe w Czechach, Słowo Boże wygłosił biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski. Obecni byli również: biskup senior Stefan Cichy, księża z okolicznych parafii i siostry zakonne.

Na to święto na najwyższy szczyt Karkonoszy przybyło kilkaset osób, by uczestniczyć w międzynarodowej Mszy św. Byli to głównie przewodnicy sudeccy, ratownicy GOPR i Horskiej Służby, pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego, a także leśnicy i turyści. Wśród gości tej uroczystości była szefowa Kliniki Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu prof. Alicja Chybicka. Zebrane podczas Mszy św. datki zostały przekazane na rzecz małych pacjentów prof. A. Chybickiej.

Po zakończeniu Eucharystii część zebranych udała się wraz z ks. Michałem, kapelanem ludzi gór, do kotła Łomniczki, na nabożeństwo przy symbolicznym cmentarzu „Ofiarom Gór”.

Odpust, poza wymiarem duchowym, był okazją do spotkania ludzi gór. Podczas tegorocznego odpustu ku czci św. Wawrzyńca, mimo zamglenia w dolinach, pogoda na szczycie była wyjątkowo łaskawa. Na szczycie Śnieżki świeciło słońce, zaś uczestniczy tej uroczystości mogli podziwiać bajeczne widoki morza chmur z wierzchołka Śnieżki.

Warto przypomnieć, że zwyczaj odprawiania Mszy św. na szczycie Śnieżki został zapoczątkowany w 1981 roku, od przypadającej wtedy 300. rocznicy poświęcenia kaplicy św. Wawrzyńca, która stanęła na najwyższym szczycie Karkonoszy, Śnieżce (1602 m n.p.m.), w XVII w. z inicjatywy ówczesnego opata krzeszowskiego Bernarda Rosy.

 

tekst i foto: Danuta Kowalczyk

 

[flickrstream id=”53″]