Synodalne spotkanie świeckich

W sobotę 8 stycznia w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy odbyło się synodalne spotkanie świeckich. Spotkaniu przewodniczył biskup legnicki Andrzej Siemieniewski, a moderował je koordynator ds. synodu ks. Bogusław Drożdż. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń katolickich, katecheci, nauczyciele oraz osoby niezrzeszone. Oprócz wspólnej modlitwy był czas na słuchanie i dzielenie się swoimi doświadczeniami dotyczącymi Kościoła, jego sytuacji obecnej oraz przyszłości. Uczestnicy mówili nie tylko o swoich obserwacjach czy problemach, które można zaobserwować, ale przedstawiali konkretne przykłady rozwiązywania problemów współczesności.

Spotkanie osób świeckich było kolejnym elementem diecezjalnej fazy Synodu Biskupów zwołanego przez papieża Franciszka. Przez kilka miesięcy duszpasterze i wierni świeccy rozmawiać będą o tym, jak budować wspólnotę uczniów Chrystusa i dzielić się dobrą nowiną z innymi we współczesnym świecie. Synodowi towarzyszą trzy hasła: komunia, uczestnictwo, misja. Ma on 3 fazy: diecezjalną, kontynentalną i ogólnokościelną. Zakończenie XVI Synodu Biskupów przewidziane jest na 2023 rok.

Synod to głos doradczy w Kościele katolickim, ma m.in. umocnić pojmowanie Kościoła jako komunii i wspólnoty. Jego zadaniem jest również zachęcenie wiernych i duchownych do pogłębienia swego uczestnictwa w życiu Kościoła, oraz rozważanie problemów związanych z jego działalnością w świecie.

Więcej na stronie Radia Plus Legnica