Szkoła na miarę XXI wieku

Nowoczesny budynek, bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne i zaledwie 14. uczniów w klasie. Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Legnicy w przyszłym roku przenosić się będzie do nowego budynku. Placówka mieścić się będzie przy ul. Tarasa Szewczenki 1. Na razie trwają tam prace remontowe, które zakończą się we wrześniu przyszłego roku. Później rozpocznie się etap wyposażania szkoły. W nowym budynku uczniowie rozpoczną naukę w II semestrze 2019 roku. Inwestycja kosztować będzie blisko 6,2 mln zł. 3,6 mln zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozostałe koszty zostaną pokryte ze środków własnych parafii pod wezwaniem św. Rodziny w Legnicy oraz kredytu i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

O szczegółach projektu oraz dotacjach na ten cel mówiono podczas konferencji prasowej, która odbyła się 26 września w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II. O znaczeniu i roli szkół katolickich mówił biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski. Dyrektor szkoły im. św. Rodziny ks. Bronisław Kryłowski zapoznał dziennikarzy z historią oraz osiągnięciami szkoły. Mówił też o rozpoczętych pracach w remontowanym budynku. Roman Sakowski, dyrektor Biura Funduszy Pomocowych mówił o szczegółach projektu oraz przyznanych dotacjach. Natomiast kanclerz Legnickiej Kurii Biskupiej ks. Józef Lisowski przypomniał dziennikarzom o wszystkich szkołach katolickich funkcjonujących w naszej diecezji.

Szkoła Katolicka im. Św. Rodziny w Legnicy istnieje od 1 września 2006 roku. Obecnie 142 uczniów kształci się w wynajmowanych pomieszczeniach Zespołu Szkół Samochodowych w Legnicy. Po oddaniu do użytku budynku przy ul. Szewczenki, w katolickiej podstawówce (od klasy 1 do 8) uczyć się będzie 250 uczniów. Przygotowano wiele zajęć pozalekcyjnych m.in. naukę języków obcych, w tym francuskiego i hiszpańskiego, piłkę nożną, zajęcia korekcyjne oraz szachowe. Prawdopodobnie dzieci będą nosiły mundurki. Czesne w szkole to 200 zł. Zapisy uczniów na nowy rok szkolny 2018/ 2019 trwają w obecnej siedzibie szkoły przy ul. Słubickiej 7.

Więcej na stronie Radia PLUS Legnica

 

foto: Monika Łukaszów (Niedziela legnicka)