31 grudnia: Dyspensa Biskupa Legnickiego

W odpowiedzi na liczne prośby wiernych, wyrażając szacunek dla ich prawdziwie chrześcijańskiej postawy świętowania zakończenia starego i powit

0 comments ks. Robert Bielawski
X