Nabór kandydatów do Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej

„ …. architektura, malarstwo czy rzeźbiarstwo przygotowują tylko godne miejsce świętym obrzędom, muzyka sakralna spełnia uprzywilejowaną ro

0 comments Benedykt Ksiądzyna

Specjaliści od św. Hildegardy

Zakończył się drugi semestr zajęć w ramach trwającego od 2020 r. „Studium św. Hildegardy z Bingen. Akademicki kurs teologiczny”. W dniach 1

0 comments Monika Łukaszów

Nabór kandydatów do Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej

Muzyka, a zwłaszcza śpiew, jest nie tylko ozdobą uroczystej liturgii, ale jest jej integralną częścią. Instrukcja o muzyce liturgicznej po S

0 comments Benedykt Ksiądzyna

Studium przygotowawcze do funkcji nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej

Przewielebny Księże Proboszczu! Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie kandydatów na studium przygotowawcze do funkcji nadzwyczajnych

0 comments ks. Tomasz Krauze