Tauron – rachunek na raty

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju Diecezjalne Biuro Gospodarcze informuje, Punkt Obsługi TAURON potwierdził, że istnieje  możliwość rozłożenia rachunku za energię elektryczną na raty.

Na rozłożenie rachunku na raty może ubiegać się parafia, która :

– przez 12 ostatnich miesięcy nie miała rozłożenia na raty rachunku za energię,

– nie była prowadzona windykacja w stosunku do Parafii,

– kwota rachunku nie może być wyższa niż 5 000 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 606 06 06 ( Biuro Obsługi Klienta)

Proszę o przygotowanie nr płatnika i nr NIP , które znajdują się na rachunku za energię.

Można również sprawę załatwić e-mail: firma@tauron.pl załączając skan rachunku, którego płatność ma być rozłożona na raty.