To już/dopiero 50 lat parafii w Czerwonej Wodzie

W dniu 2 maja 2022 r., parafia Wniebowzięcia NMP w Czerwonej Wodzie, świętowała wspomnienie wydarzenia, które miało miejsce 12 kwietnia 1972 r.

Z archiwum

Mówi o nim przechowywany w archiwach parafii dokument, wydany wtedy przez Abp. Bolesława Kominka, w którym czytamy: „Na chwałę Boga Wszechmogącego oraz na pożytek Kościoła św. i dobra duchowego wiernych parafii Węgliniec i Wykroty zarządzamy i podajemy do wiadomości co następuje: Mając na uwadze potrzeby duszpasterskie parafian w Czerwonej Wodzie, po wysłuchaniu zdania Rady Kapłańskiej (…) oraz zainteresowanych stron (…) ERYGUJEMY niniejszym rzymskokatolicką parafie pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP przy kościele Wniebowzięcia NMP w Czerwonej Wodzie”

Tylko 50-lecie?

Tak więc parafia w tym roku świętuje Złoty Jubileusz swego istnienia. W powojennej, już za niedługo 80 letniej historii powojennej tych ziem, można pytać dlaczego „tylko” 50 lecie? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć m.in. w opisanej historii parafii, wydanej staraniem tejże parafii w okolicznościowym folderze („Jubileusz 50-lecia Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czerwonej Wodzie 1972-2022”)

Okazuje się że do 1966 r., była ona filią parafii Węgliniec. Dopiero w tym roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza Węglińca ks. prał. Bronisława Maślanki, kuria wrocławska przydzieliła parafii na stałe ks. Jerzego Porzezińskiego. Dwa lata później, ustanowiono duszpasterzem dla tej wspólnoty ks. Stanisława Zająca. W 1971 r., kuria zadecydowała o obsłudze duszpasterskiej przez niego także kościoła w Bielawie Górnej. Ostatecznie, po misjach wielkopostnych w 1972 r., zapadła decyzja o utworzeniu tej właśnie parafii.

Świętowanie

Uroczystości jubileuszowej przewodniczył Biskup legnicki Andrzej Siemieniewski, w gronie kapłanów z dekanatu, a także innych, związanych z parafią czy też osobą obecnego proboszcza ks. Krzysztofa Sikory, który powitał wszystkich przybyłych. Wśród księży byli obecni m.in. ks. Mieczysław Panońko, który był proboszczem w tej parafii w latach 2000-17, czy też pochodzący z Węglińca obecnie senior ks. Ryszard Reputała. Zaprezentowały się także poczty sztandarowe; z miejscowej szkoły im. Jana Pawła II i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Bierzmowanie

Podczas Mszy św. Biskup legnicki udzielił też sakramentu Bierzmowania młodzieży z dwóch parafii. O udzielenie sakramentu prosili rodzice kandydatów, a przedstawili ich proboszczowie tych parafii; ks. Krzysztof Żądło z parafii w Starym Węglińcu i ks. Krzysztof Sikora z parafii w Czerwonej Wodzie.

W homilii, Bp Andrzej nawiązał m.in. do tego faktu, przypominając, że; – Bycie chrześcijaninem, oznacza bycie wezwanym po imieniu. Odczytywanie po imieniu, ma w sobie coś przyjmującego, coś z biblijnych słów: ”Wezwałem cię po imieniu” (Iz 43, 1nn). Ponadto dzisiejsze udzielenie sakramentu bierzmowania dokonuje się w niezwykłej chwili dla parafii, bo to przecież jubileusz, bo 50-lecie” – mówił, wyjaśniając pojęcie słowa „jubileusz”. Nawiązując zaś do istoty sakramentu, zwrócił uwagę że: – Człowiek dojrzały to taki, który bierze odpowiedzialność. To oznacza wejście w przestrzeń dorosłości i dojrzałości, którą jest Kościół Boga żywego. To oznacza wejście w przestrzeń, której natchnieniem jest moc darów Ducha Świętego. To oznacza prawdziwie chrześcijańskie i biblijne przeżywanie jubileuszu – mówił bp Andrzej.

W przygotowanie liturgii zaangażowani zostali także przedstawiciele młodzieży bierzmowanej, a w animację muzyczną, obok organisty i scholi parafialnej, włączyła się także zaproszona na uroczystość Orkiestra Górnicza Kopalni Węgla Brunatnego z Turowa.

Wszystkim tworzącym tą parafię, życzymy radosnego świętowania Jubileuszu.

Pełna fotorelacja na stronie NIEDZIELI LEGNICKIEJ.