Triduum fatimskie w Bolesławcu

W dniach 13-15 maja w bolesławieckiej bazylice maryjnej przeżywane było triduum maryjne, w łączności z papieżem Franciszkiem przebywającym w Fatimie.

W sobotę o godz. 18,00 sprawowana była Eucharystia pod przewodnictwem ks. Janusza Diamenta, w której uczestniczyli pielgrzymi, którzy wrócili z Fatimy. Podczas liturgii poświęcony został ornat fatimski ufundowany przez pielgrzymów. Będzie on służył w czasie comiesięcznych pokutnych nabożeństw fatimskich. Na zakończenie Eucharystii odbyła się procesji, podczas której niesiono figurę Matki Bożej Fatimskiej.

W niedzielę, drugiego dnia triduum podczas wszystkich Mszy św. ks. Janusz głosił homilie przybliżające orędzie fatimskie, zwracając uwagę na jego aktualność dla współczesnego człowieka.

W poniedziałek, trzeciego dnia triduum, odprawione zostało nabożeństwo majowe, po którym sprawowana była Msza św. i pokutne nabożeństwo, które zgromadziło rzesze czcicieli Matki Bożej Fatimskiej, także z innych parafii i okolic. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Andrzej Jarosiewicz, rektor bolesławieckiej bazyliki maryjnej.

W homilii mówił min o istocie orędzia fatimskiego. „Nie ma w nim jakiejś zaskakującej nowości.  Matka Boża przypomina właściwie to, co od wieków głoszone jest w Ewangelii. Pokuta i modlitwa podjęte w duchu wynagradzającym za grzechy swoje i bliźnich, to istota tego, co Maryja przekazała słabym, niepozornym fatimskim dzieciom. Zastanawiające jest to, że wybrała tych najsłabszych do ogłoszenia światu orędzia o pokucie i konieczności wiernej, codziennej modlitwy różańcowej w duchu wynagradzającym” – mówił ks. Andrzej

Zaznaczył też, że orędzie fatimskie wzywa do głębokiej współodpowiedzialności wszystkich tworzących Kościół za siebie nawzajem, a wszystko po to, by orędzie zbawienia mogło dotrzeć do ludzkich serc, mogło wstrząsnąć ludzkimi sercami, mogło zbudować w nas nowego człowieka.

„Co mówi orędzie fatimskie do współczesnego człowieka? Do współczesnego świata? Otóż woła o to, byśmy świadomi wielkiego daru, jaki otrzymaliśmy już na chrzcie świętym, daru Ducha Świętego, podejmowali dzieło pokuty i codziennej modlitwy różańcowej w duchu wynagrodzeniowym. Byśmy nigdy nie pozostawali biernymi wobec przejawów zła, ale świadomi swojego wielkiego powołania świadectwem wiary, nadziei i miłości budowali Bożą rodzinę, której na imię Kościół” – zakończył kaznodzieja.

Na zakończenie Eucharystii odbyła się procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Triduum zakończył apel maryjny i błogosławieństwo.

 

[flickrstream id=”13″]