Triduum maryjne w Bolesławcu

W dniach 13-15 sierpnia w bolesławieckiej Bazylice maryjnej trwały uroczystości odpustowe ku czci Zaśnięcia i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Przygotowując się do patronalnej uroczystości w niedzielę 13 sierpnia na wszystkich Mszach świętych głoszone były homilie, które swoją treścią, nawiązywały do orędzia fatimskiego. Ks. Andrzej przypomniał słowa Maryi: „Nie trać odwagi! Ja cię nie opuszczę. Moje Niepokalane Serce będzie twym schronieniem i drogą, która cię poprowadzi do Boga”. W kontekście odprawianych co miesiąc nabożeństw fatimskich zaznaczył, że to wezwanie jest bardzo aktualne. „Naszą modlitwą wielu ludziom przywracamy nadzieję, wypraszamy łaskę duchowego lub fizycznego uzdrowienia, wypraszamy światło Ducha Świętego na mądre decyzje, wymadlamy łaskę nawrócenia i odkrywania na nowo sensu życia” – mówił Proboszcz. Dzień Fatimski miał swoją kulminację w różańcu fatimskim oraz Eucharystii, które zgromadziły tłumy uczestników. Wielu wiernych skorzystało w tym dniu z sakramentu pokuty.

W drugim dniu Triduum odpustowego, w bazylie sprawowane były Msze św. wotywne ku czci Najświętszej Maryi Panny. Wieczorem o godz. 18:00 sprawowana była uroczysta Eucharystia wigilii uroczystości Wniebowzięcia NMP pod przewodnictwem biskupa Stefana Cichego, połączona tradycyjnie z procesją Zaśnięcia Matki Bożej. „Ten dzień uświadamiał nam, że nie można być świadkiem Jezusa i Maryi w codziennym życiu, jeśli człowiek nie umie docenić sakramentu Eucharystii na drogach swojego życia, jako najwyższego wymiaru ludzkiego dziękczynienia za wszelkie otrzymane od Boga łaski” – powiedział bp Stefan. Zachęcał też, aby kształtować chrześcijańską duchowość, by stawać się świadkami Jezusa i Maryi na drogach codziennego życia.

Na zakończenie Eucharystii odbyła się procesja z figurą Zaśnięcia Matki Bożej, która omodlona przez pokolenia mieszkańców miasta i okolic jest szczególnym znakiem tajemnicy, którą w życiu Maryi dokonał sam Bóg.

Trzecim dniem odpustowego Triduum była uroczystość Wniebowzięcia NMP. Podczas wszystkich Mszy św. święcone były zioła i kwiaty, które przypominają wiernym o tym, że Maryja Wniebowzięta jest najpiękniejszym owocem ziemi i rodu ludzkiego.

W tym dniu w homiliach ks. Tomasz Krauze przypominał wiernym, że Wniebowzięcie Maryi jest ważnym i radosnym wydarzeniem, dzięki któremu zyskaliśmy w niebie potężną Wspomożycielkę i Orędowniczkę, zawsze gotową, by wstawić się za nami przed tronem Boga. „Wniebowzięcie Maryi jest dla nas zapowiedzią, że i my kiedyś osiągniemy niebo” – powiedział ks. Tomasz.

Na sumę o godz. 12:30 przybyli żołnierze 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu, którzy z racji Święta Wojska Polskiego modlili się w intencjach służby Ojczyźnie, by była wykonywana w duchu wartości wypisanych na wojskowych sztandarach: Bóg, Honor i Ojczyzna. Homilię do uczestników Mszy św. wygłosił ks. kanonik Damian Samulski pracujący w niemieckiej parafii Gerchsheim, na pograniczu Bawarii i Badenii Wirtenbergii.

„Maryja jest dla nas najpiękniejszym owocem ziemi. Staje przed nami, jako Królowa nieba i ziemi. Nasza Matka i Królowa czeka na nas w rzeczywistości nieba” – mówił gość z Niemiec.

Uroczystości odpustowe zakończyły się Apelem Maryjnym, podczas którego dziękowano Bogu za przeżyte święto i za wszystkich, którzy nawiedzili bolesławiecką Bazylikę maryjną.

 

więcej informacji na stronie Bolesławieckiej Bazyliki Maryjnej

 

tekst: ks. Andrzej Jarosiewicz

foto: Kacper Gąsiorowski, Mateusz Leihs

 

[flickrstream id=”59″]