Ubezpieczenie mienia – II rata

Diecezjalne Biuro Gospodarcze prosi o dokonywanie wpłat II raty składki ubezpieczenia na konto Towarzystwa Ubezpieczeń Compensa. Termin wpłaty II raty  mija  z dniem 30 września 2020 r.  

Bardzo prosimy o dokonanie wpłat w terminie.