Ukazał się nowy Program nauczania religii

Nakładem Wydawnictwa Edycja Świętego Pawła w Częstochowie ukazał się Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach. Opracował go zespół powołany przez bpa Marka Mendyka – przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Intensywne prace nad programem trwały od czasu opublikowania w Janowie Podlaskim w dniu 8 czerwca 2018 r. przez Konferencję Episkopatu Polski Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce.

Wraz z programem została opublikowana Uchwała Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 19 września 2018 roku w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” i programów nauczania religii oraz oceny podręczników wraz ze zmianami wprowadzonymi w dniu 5 grudnia 2018 roku. Określa ona terminy rozpoczęcia obowiązywania nowej podstawy programowej oraz programu wraz z podręcznikami opracowanymi na bazie tych dokumentów. Zmiany rozpoczną się od 1 września 2020 roku i obejmą najpierw klasy I i V szkoły podstawowej oraz klasy pierwsze szkół ponadpodstawowych.

 

ks. dr Marek Korgul

Sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego

Konferencji Episkopatu Polski

X