Uroczystość ku czci bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Parszowicach

20 października 2019 o godz. 13.30 w kościele pw. Św. Rodziny w Parszowicach będzie miała miejsce uroczystość religijno-patriotyczna ku czci bł. ks. Jerzego Popiełuszki w 35. rocznicę jego męczeńskiej śmierci. W tym roku już po raz czternasty wierni zgromadzą się, aby uczcić pamięć błogosławionego ks. Jerzego. W tym roku wprowadzeniem będzie prezentacja filmu dokumentalnego o ks. Jerzym. Centralnym punktem uroczystości będzie Msza św. pod przewodnictwem ks. Macieja Wesołowskiego i ucałowanie relikwii bł. Jerzego. Po Eucharystii przybyli goście wysłuchają programu słowno-muzycznego, a następnie będą mogli obejrzeć wystawę plastyczno-fotograficzną, poświęconą życiu księdza Jerzego. Miłym akcentem będzie moment wręczenia nagród uczniom szkół, które wzięły udział w konkursie plastycznym poświęconym bł. Jerzemu. Na uczestników uroczystości czekają także inne atrakcje, m. in. okazjonalna pamiątka z uroczystości, poczęstunek oraz wspólne zdjęcie. Nie zabraknie też innych stoisk, swój udział zapowiedziała Fundacja Przystań ze Ścinawy, a specjalnie dla przybyłych dzieci pojawią się okoliczni kramarze.

28 maja 1972 bł. ks. Jerzy przyjął święcenia z rąk księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Archikatedrze św. Jana w Warszawie, a już 4 czerwca 1972 roku w kościele w Parszowicach razem ze swoim kolegą Bogdanem Liniewskim odprawili jedną z pierwszych Mszy św. tuż po święceniach. O tym fakcie przypominają pamiątkowe tablice w kościele.

Od 2005 roku w tym właśnie miejscu gromadzą się licznie wierni, członkowie Solidarności Zagłębia Miedziowego oraz przedstawiciele wielu środowisk  ludzi pracy,  by upraszać wstawiennictwo ks. Jerzego – patrona ludzi pracy, a od 2014 roku oficjalnego patrona „Solidarności”. 15 października 2010 roku kościół w Parszowicach otrzymał na własność relikwie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, a w 2015 roku, Solidarność Zagłębia Miedziowego ufundowała do kościoła obraz bł. Jerzego.

Warto wspomnieć, że  w Parszowicach żyją do dziś osoby, które osobiście znały i gościły w swoich domach bł. ks. Jerzego. Od samego początku organizowania uroczystości, błogosławiony Jerzy przyciąga do Parszowic coraz więcej ludzi. Co roku rodzą się nowe pomysły na uczczenie pamięci tego świętego kapłana naszych czasów. Do kościoła w Parszowicach, przybywa z Lubina pieszo i na rowerach grupa ze Stowarzyszenia „Wędrowiec”, ze Ścinawy grupa biegaczy z KS START ŚCINAWA oraz piesza pielgrzymka.  Wszystkim przybywającym przyświeca jeden cel, uczcić pamięć o ks. Jerzym, którego ślady obecności są w Parszowicach bardzo namacalne.

Na wspólne świętowanie rocznicy serdecznie zaprasza ks. Grzegorz Ropiak, proboszcz wraz z parafianami.