V Jaworski Dzień Nauki

W środę 29 września w jaworskim Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Bolka I po raz piąty odbył się Dzień Nauki. Stanowi on pokłosie podpisanego w 2017 roku porozumienia o współpracy między Politechniką Wrocławską a Powiatem Jaworskim.

W tym roku swoje prelekcje wygłosiło czterech prelegentów. Prof. Mateusz Dybkowski oraz dr inż. Maciej Gwoździewicz z Politechniki Wrocławskiej poruszyli kwestie związane z elektromobilnością. Mgr inż. Daniel Duś, tegoroczny absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, przedstawił rezultaty swojej pracy magisterskiej pt. „Optymalizacja zużycia energii w Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Męcince”, której promotorem pomocniczym był ks. dr Marek Kluwak, ówczesny proboszcz parafii. Ksiądz proboszcz jako ostatni prelegent przedstawił prezentację dotyczącą wpływu Kościoła katolickiego na rozwój cywilizacji.

Warto też wspomnieć, że w ramach współpracy Politechniki Wrocławskiej w Legnicy z Diecezją Legnicką są realizowane 2 prace inżynierskie: „Projekt modernizacji ogrzewania w Sanktuarium Św. Jacka w Legnicy z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii” oraz „Analiza ekonomiczna i techniczna ogrzewania budynków sakralnych”.

Więcej na ten temat w kolejnym wydaniu Niedzieli legnickiej