W Bolesławcu uczcili św. Floriana

4 maja, w dniu wspomnienia św. Floriana, który patronuje strażakom i pracownikom firm kominiarskich, w bolesławieckiej bazylice maryjnej modlono się o błogosławieństwo w ich trudnej pracy.

Eucharystii sprawowanej o g. 9 przewodniczył rektor bazyliki ks. Andrzej Jarosiewicz. Wzięli w niej udział strażacy, pracownicy Spółdzielni Kominiarskiej Florian, Zakładu Usług Kominiarskich Proń oraz ich rodziny. Nie zabrakło także władz Powiatu Bolesławieckiego ze starostą Karolem Stasikiem na czele.

W homilii mszalnej ks. Jarosiewicz przypomniał postać św. Floriana, akcentując w szczególny sposób jego męstwo w wyznawaniu wiary w obliczu prześladowań oraz męczeńską śmierć.
– „Z opisu jego męczeństwa pt. Passio Floriani pochodzącego z VIII wieku, nieznanego autora, dowiadujemy się, że Florian oparł się naleganiom prefekta i wyznał swoją wiarę słowami: „Panie, Boże mój, w Tobie złożyłem nadzieję i nie mogę zaprzeć się Ciebie, lecz walczę dla Ciebie i Tobie składam ofiarę pochwalną” – przypomniał ks. Andrzej.

W dalszej części homilii Kaznodzieja powiedział: – „Świat potrzebuje świętych – pisała kiedyś Simone Weil – podobnie jak miasto, w którym szaleje zaraza, potrzebuje lekarzy”. Bóg nam ich nie odmawia. W każdej epoce posyła nam świętych, którzy jak latarnie morskie wskazują ludziom drogę unikania miernoty, bylejakości, chrześcijaństwa bez wyrazu. Święci nie tylko są przykładami do naśladowania, czy tylko adresatami naszych próśb o wstawiennictwo; są czymś znacznie więcej. Są żywymi świadkami prawdy o czynnej obecności Boga pośród swego ludu. Są apelem Boga skierowanym do świata, aby się nawrócił i wierzył. Takim apelem – skierowanym przede wszystkim do strażaków, kominiarzy – pozostanie na zawsze św. Florian. Apelem do poszukiwanie świętości w zwyczajnym, codziennym życiu. Świętość nie polega przecież na dokonywaniu rzeczy niezwykłych, ale na niezwykłym podejściu do zwykłych rzeczy”.

Na zakończenie, zwracając się do strażaków i pracowników firm kominiarskich powiedział: „Niech wasz patron pomaga wam każdego dnia na nowo odkrywać to wyjątkowe źródło jakim jest dla nas eucharystyczna szkoła wiary i życia utajona w każdej Mszy św. Im strażak, kominiarz, hutnik, stoi bliżej Chrystusa, tym lepiej rozumie to, czego uczy św. Florian – męstwa i stawania w obronie słabych”.

Dalsza część uroczystości odbyła się w średniowiecznej sali Ratusza miejskiego. Tam miała miejsce część apelowe, podczas której wręczone zostały nominacje na kolejne stopnie strażackie oraz odczytane listy gratulacyjne. Najmłodsi mieszkańcy miasta mieli też okazję, aby z bliska poznać sprzęt specjalistyczny, którym na co dzień dysponują strażacy niosąc pomoc osobom poszkodowanym w pożarach, wypadkach, klęskach żywiołowych.

 

W Bolesławcu uczcili św. Floriana