Warsztaty z komunikacji dla rodziców

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna im. św. Joanny Beretta Molli w Lubinie zaprasza rodziców na kolejne warsztaty z komunikacji. Odbędą się one w sobotę 5 kwietnia. Będą to warsztaty pt. „W świecie zasad i konsekwencji” wzbogacone o elementy zajęć „Jak rozmawiać, żeby się dogadać”. To propozycja dla rodziców, którzy chcą lepiej porozumieć się z własnym dzieckiem i wprowadzić zasady, które wzmocnią, a nie osłabią wzajemne relacje. Zajęcia, jak zawsze, poprowadzi Aneta Rams, a szczegóły znajdują się na załączonym plakacie.

Agata Szymkowiak, dyrektor Specjalistycznej Poradni Rodzinnej im. św. Joanny Beretta Molla w Lubinie.