Wezwanie dla ministrantów!

Ks. Mateusz Rycek, duszpasterz służby liturgicznej, zachęca ministrantów i lektorów do powrotu do służby przy ołtarzu.

Za pośrednictwem katolickich mediów z diecezji legnickiej ks. Mateusz Rycek, przewodniczący Diecezjalnego Zespołu Duszpasterstwa Służby Liturgicznej Diecezji Legnickiej, zwraca się z prośbą:

 

CZEKAMY NA WAS! … ale ostrożnie!

Drodzy Ministranci, Lektorzy i Ceremoniarze!

Zachęcam do zapoznania się z nowymi wytycznymi Biskupa Legnickiego na czas pandemii z dnia 22 kwietnia 2020 r., według którego Ministranci mogą wrócić do służby przy ołtarzu, ale pod szczególnymi warunkami!

W punkcie 9. czytamy: „Osoby niepełnoletnie, czyli przed 18. rokiem życia, mogą być dopuszczane do służby przy ołtarzu na podstawie pisemnej zgody rodziców/opiekunów złożonej u Księdza Proboszcza. Osoby poniżej 13. roku życia muszą znajdować się w kościele pod opieką dorosłej osoby. Zalecam, aby liturgie były sprawowane przy zaangażowaniu minimalnej liczby osób posługujących”.

Według tych wskazań Ministranci mogą powrócić do służby przy ołtarzu, zachowując odległość 2 m od siebie, pełnią służbę w maseczkach i powinni dokładnie umyć lub zdezynfekować ręce po przyjściu do zakrystii oraz po zakończeniu Mszy św. Decyzja o powrocie Ministrantów do służby w każdej parafii należy do Ks. Proboszcza oraz Rodziców/Opiekunów!

 

Pozdrawiam Serdecznie
Wszystkich Ministrantów, Lektorów i Ceremoniarzy!

ks. Matusz Rycek
Przewodniczący Diecezjalnego Zespołu Duszpasterstwa
Służby Liturgicznej Diecezji Legnickiej

X