Wielki Koncert Papieski w Polkowicach.

W niedziele 10 października w kościele Matki Bożej Łaskawej i św. Sebastiana w Polkowicach odbył się „Koncert Papieski”. Było to wyjątkowe wydarzenia słowno – muzyczne przygotowane przez Sławomira Laskowskiego. Na scenie wystąpili: chórek dziecięcy, zespół wokalny, chór parafialny, zespół instrumentalny, grupa taneczna pani Marzeny Adamczyk oraz soliści i zaproszeni goście. Koncert był wspaniałym uwielbieniem, a zarazem hołdem złożonym wielkiemu papieżowi i Polakowi św. Janowi Pawłowi II. Spektakl został przygotowany i wystawiony w parafii Matki Bożej Łaskawej i św. Sebastiana, jako jedno z wydarzeń poprzedzających ogłoszenie patronatu św. Sebastiana dla Polkowic, co będzie miało miejsce w przyszłym roku. Był także okazją do dziękczynienia za wizytę św. Jana Pawła II w Legnicy 2 czerwca 1997 roku. Zatem w przyszłym roku obchodzić będziemy 25-lecie tego ważnego wydarzenia.

Koncert Papieski został zrealizowany przez kilka instytucji współdziałających ze sobą. Podziękowania należą się Gminie Polkowice i przedstawicielom władz, Bogusławowi Godlewskiemu, dyrektorowi Centrum Kultury w Polkowicach, Stowarzyszeniu św. Sebastiana za wsparcie działań oraz artystom z projektu Musica Christiana.
Należy podkreślić, że koncert został przygotowany wyłącznie dzięki zaangażowaniu i udziałowi mieszkańców Polkowic. Był to występ Polkowiczan dla mieszkańców Polkowic.
Więcej w kolejnym wydaniu Niedzieli legnickiej

Foto Polkowickie Centrum Kultury