Wielki Post – modlitwa za katechumenów

Przewielebni Księża!

 Wielki Post jest czasem, w którym wstępujemy na świętą górę Paschy. Wiemy, że ten okres liturgiczny ma podwójny charakter: chrzcielny i pokutny. Przygotowuje on katechumenów i wiernych do obchodzenia paschalnego misterium (por. List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych, nr 6).

Jest to bardzo intensywny okres dla tych wybranych spośród katechumenów, którzy przygotowują się do przyjęcia sakramentów: chrztu, bierzmowania i Eucharystii w najbliższą Wigilię Paschalną. Wszyscy wierni natomiast gorliwiej słuchając słowa Bożego i trwając na modlitwie, przez pokutę przygotowują się do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych (tamże, nr 7).

Od października 2017 roku również w naszej diecezji grupa dziewięciu dorosłych osób przygotowuje się do przyjęcia sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia. W Pierwszą Niedzielę Adwentu w czasie Nieszporów celebrowanych w Katedrze Biskup Legnicki włączył ich oficjalnie do grona katechumenów. Pochodzą oni z terenu następujących parafii: Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolesławcu, św. Jana Chrzciciela w Legnicy, św. Bonifacego w Zgorzelcu (2 osoby), św. Barbary w Lubinie, Wniebowzięcia NMP w Lubawce, św. Józefa  Rzemieślnika w Zawidowie, św. Jana Chrzciciela w Prochowicach i Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim. Ponadto kilkanaścioro dzieci w wieku szkolnym przygotowuje się do przyjęcia chrztu w parafiach w rejonie Jeleniej Góry.

Niech szczególnie dla tych parafii, ale także dla wszystkich innych, w których nie ma katechumenów, okres wielkopostnego przygotowania będzie czasem modlitwy za kandydatów do chrztu, którzy niedługo staną się w pełni członkami Kościoła.

W załączniku poniżej zamieszczam propozycje wezwań za katechumenów, które warto wykorzystać w Modlitwie powszechnej. Zachęcam również Księży do ponownej lektury Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych, wystosowanego przez Kongregację Kultu Bożego w 1988 roku.

Przesyłam Przewielebnym Księżom życzenia owocnego przeżywania Wielkiego Postu i jak najlepszego przygotowania do przeżycia Świąt Paschalnych.

 

 

Ksiądz Łukasz Misiak
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

 

Propozycje wezwań za katechumenów do Modlitwy Powszechnej na Wielki Post

 1. Aby katechumeni w pełni otworzyli się na przyjęcie w sakramentach Chrztu, Bierzmowania i Eucharystii owoców Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana w Wielką Noc.
 2. Aby katechumeni, którzy przygotowują się do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, otworzyli się na bogactwo Łaski Bożej.
 3. Aby katechumeni pokonując w sobie moc szatana, mogli w pełni doświadczyć w sakramentach owoców Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana.
 4. Aby katechumeni stopniowo odkrywając i przyjmując prawdę Ewangelii, stali się żywymi członkami Kościoła.
 5. Prośmy za katechumenów, aby porzuciwszy w sobie dawnego człowieka, mogli w chrzcie przyodziać się w człowieka nowego, stworzonego według Boga.
 6. Prosimy Panie, aby katechumeni zostali złączeni z Tobą przez chrzest
  i trwali w Twojej prawdzie.
 7. Prośmy Pana za katechumenów, aby nigdy nie służyli obcym bożkom, ale zawsze oddawali cześć prawdziwemu Bogu.
 8. Prośmy, aby katechumeni, którzy pokładając nadzieję w Krzyżu zanurzą się
  w wodach chrztu, doszli do pełnego poznania Chrystusa i Jego chwały.
 9. Módlmy się o ostateczne nawrócenie dla katechumenów, aby przez sakramenty Chrztu, Bierzmowania i Eucharystii mogli zostać zanurzeni w Chrystusa.
 10. Módlmy się o mocną wiarę dla katechumenów, aby w obliczu krzyża, którego doświadczą podążając za Panem, nie porzucali nadziei właściwej dla Ewangelii.
 11. Módlmy się za katechumenów, aby mieli odwagę naśladować Chrystusa, który oddał życie za braci.
 12. Módlmy się, aby katechumeni, którzy w Noc Zmartwychwstania zostaną wszczepieni w Chrystusa, wydali godne owoce nawrócenia.
 13. Módlmy się za katechumenów, aby obmyci wodą chrztu, namaszczeni Duchem Świętym i posileni Eucharystią, u końca swej drogi wiary dostąpili pełni udziału w Chrystusie.
 14. Módlmy się za katechumenów, aby odwróciwszy się od grzechu, zdecydowanie trwali przy Bogu.
 15. O żywą i prawdziwą miłość do Pana dla katechumenów.
 16. O pełne otwarcie na łaski płynące z sakramentów wtajemniczenia dla katechumenów.
 17. O całkowite oddanie się Bogu przez katechumenów.