Wielkopostny dzień skupienia organistów

Referat Muzyki Kościelnej Legnickiej Kurii Biskupiej zaprasza organistów, psałterzystów oraz dyrygentów chórów i scholi na wielkopostny dzień skupienia, który odbędzie się dnia: 03 marca (sobota) 2018,  godz. 10.00 Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej w Legnicy przy ul. Jana Pawła II nr 1.

Temat wykładu i ćwiczeń tegorocznego dnia skupienia: Czy muzyce kościelnej potrzebne są dziś normy? – Muzyk kościelny i jego misja wobec wyzwań współczesności w świetle Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej z dnia 14 października 2017 r.

Zajęcia prowadzić będzie ks. dr Piotr Dębski, referent ds. muzyki kościelnej Legnickiej Kurii Biskupiej.

 

PLANOWANY PRZEBIEG DNIA SKUPIENIA:

  • Przyjazd uczestników do godz. 10.00
  • 10.00-Przygotowanie Liturgii – wspólna nauka śpiewu. kaplica WSD. Okazja do skorzystania z Sakramentu Pokuty
  • 10.30-Prezentacja utworów organowych w wykonaniu uczniów Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Legnicy
  • 11.00-Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. Andrzeja Białka, nauczyciela DIMK.
  • 12.00-Spotkanie przy kawie i herbacie. refektarz WSD
  • 12.30-Wykład: Czy muzyce kościelnej potrzebne są dziś normy? Muzyk kościelny i jego misja wobec wyzwań współczesności w świetle Instrukcji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej z dnia 14 października 2017 r. 

Planowany czas zakończenia dnia skupienia organistów: godz. 14.00.

Koszt uczestnictwa w wysokości 15,- złotych od osoby pobrany będzie w recepcji.

Stała formacja muzyczna, liturgiczna i duchowa w naturalny sposób wpisana jest w zakres obowiązków każdego, kto pełni posługę muzyka kościelnego. Dni formacyjne są także okazją do pogłębienia integracji lokalnego środowiska muzyków kościelnych oraz stwarzają możliwości uzupełnienia ewidencji organistów prowadzonej przez Referat Muzyki Kościelnej.

  1. dr Piotr Dębski
X