Wielkopostny Dzień Skupienia Służby Liturgicznej Dekanatu Lubin Zachód

W sobotę tuż przed obchodami Wielkiego Tygodnia w parafii pw. Narodzenia NMP w Lubinie Liturgiczna Służba Ołtarza Dekanatu Lubin-Zachód, której w sposób szczególny patronuje św. Tarsycjusz,  spotkała się w ramach Wielkopostnego Dnia Skupienia.

Wzięli w nim udział ceremoniarze,  kandydaci, ministranci i lektorzy z wyżej wspomnianej parafii i parafii pw. Trójcy Świętej w Zimnej Wodzie. Wydarzenie rozpoczęło się Mszą św., którą celebrowali ks. Proboszcz Krzysztof Krzyżanowski i opiekun LSO ks. Krzysztof Zagrodny. Odbyła się również konferencja na temat Triduum Paschalnego, następnie był czas wolny i przerwa na poczęstunek.

Wydarzenie zakończyło się ćwiczeniami praktycznymi dla lektorów z czytań mszalnych i Męki Pańskiej, a także owocem tego Dnia Skupienia będzie promocja nowych ministrantów i lektorów w kościele św. Wojciecha w Lubinie.