Wskazania na okres Adwentu

1. Niedziele Adwentu mają pierwszeństwo przed wszystkimi świętami Pańskimi i przed wszystkimi uroczystościami. Przypadające na niedziele uroczystości przenosi się na poniedziałek (ONRLiK 5). Jeżeli obchód patrona lub tytułu kościoła (w kościołach parafialnych: odpust) przypada w niedzielę okresu Adwentu, nie wolno użyć formularza i czytań odpustowych, chyba że jest zezwolenie Stolicy Apostolskiej, jak to się zdarza w przypadku Niepokalanego Poczęcia (na prośbę Konferencji Episkopatu). Na tzw. sumie odpustowej można dostosować do okazji następujące elementy: homilię, modlitwę powszechną, pieśni o tytule lub świętym, imię świętego w modlitwie eucharystycznej, procesję teoforyczną, śpiew Te Deum i błogosławieństwo Najśw. Sakramentem.

2. Kwiaty. W okresie Adwentu należy zdobić ołtarz kwiatami z umiarem odpowiadającym charakterowi tego czasu, bez uprzedzania pełnej świątecznej radości płynącej z Narodzenia Pańskiego. Dekoracja kwiatowa zawsze winna być umiarkowana. Radzi się ją umieszczać nie na mensie ołtarza, ale raczej obok niego (zob. OWMR 305).

3. Roraty. W okresie Adwentu, we wszystkich kościołach i kaplicach publicznych może być sprawowana jedna Msza wotywna o NMP, zwana roratnią (biały, Msza o NMP, Chwała, Mszał s. 9”, pf NMP nr 58 lub adwentowa II; zob. także Formularze dodatkowe na koń- cu Kalendarza). Mszy tej nie wolno jednak odprawiać w niedziele i uroczystości. Ze względów duszpasterskich roraty mogą być odprawione w godzinach wieczornych (dekret Prymasa Polski nr 2885/69).

4. W dni powszednie Adwentu nie wolno celebrować Mszy św. z formularza za zmarłych, za wyjątkiem pogrzebu oraz okazji szczególnych: w I rocznicę śmierci lub po otrzymaniu wiadomości o śmierci.

5. Wieńce i świece adwentowe można pobłogosławić w czasie Mszy I niedzieli Adwentu albo w czasie specjalnego nabożeństwa zgodnie z obrzędem zawartym w OB nr 1273-1279.

6. Obrzęd błogosławieństwa opłatków może być sprawowany w kościele w dogodnym dniu przed uroczystością Narodzenia Pańskiego albo w dniu 24 grudnia po modlitwie po Komunii lub w domu rodzinnym przed rozpoczęciem wieczerzy wigilijnej zgodnie z OB nr 1280-1286.

 

Powyższe wskazania zostały przygotowane przez ks. dr. Marka Kluwaka i są zawarte w „Kalendarzu liturgicznym diecezji legnickiej. Anno Domini 2021/2022″, s. 33-34.

 

Photo by Waldemar Brandt on Unsplash