Wskazania na Wielki Tydzień i Triduum Paschalne 2021

WSKAZANIA
na Wielki Tydzień i Triduum Paschalne 2021

dla duchowieństwa i wiernych Kościoła w Polsce
odnośnie do czynności liturgicznych
i duszpasterskich w czasie epidemii
z zaleceniami Biskupa Legnickiego
obowiązującymi na terenie diecezji legnickiej

 

I.     Wstęp

1. Celem niniejszej propozycji wskazań, opracowanych w Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski, jest podanie sugestii co do regulacji w diecezjach polskich na czas obchodów Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego w roku 2021, na podstawie obowiązującego prawa liturgicznego, z uwzględnieniem wskazówek wydawanych przez Stolicę Apostolską w poszczególnych dekretach i notach, wydawanych w czasie pandemii. Treści zawarte w tym dokumencie stają się obowiązującymi na terenie diecezji legnickiej.

2. Stolica Apostolska wydając swoje wskazania pozostawia domyślnie w swoich dekretach możliwość dostosowania ich przez biskupów do warunków lokalnych.

3. Szczególne wyrazy pobożności i formy kultu liturgicznego praktykowane w naszym kraju w czasie świąt paschalnych (jak np. procesje, kaplica adoracji, Grób Pański czy błogosławieństwo pokarmów) mogą być zastosowane w ograniczonym zakresie i skromniejszej formie, przy odpowiedniej staranności i z zachowaniem środków ostrożności i przepisów sanitarnych.

4. Gdy mowa o normach dotyczących uczestnictwa w liturgii świąt paschalnych należy w okresie pandemii zachować jasność co do używanych wyrażeń.

a. W przypadku korzystania ze środków komunikacji elektronicznej z ostrożnością należy używać (być może najlepiej wcale) wyrażenia „uczestnictwo w liturgii„. Lepszym i jaśniejszym określeniem jest „łączność duchowa„. Należy strzec dosłownego i fizycznego rozumienia uczestnictwa w liturgii, aby wszyscy mieli jasność co do różnicy, jaka zachodzi między byciem na zgromadzeniu, a oglądaniem czy słuchaniem go w mediach. Nauczanie biskupów podkreśla różnicę między uczestnictwem „na żywo”, a łączeniem się przez środki techniczne.

b. Wyrażenie „Triduum Paschalne” zgodnie z normami Kościoła oznacza czas od Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek aż do wieczora Niedzieli Wielkanocnej. Dlatego należy zachować ostrożność, aby mówiąc „Triduum Paschalne” nie wykluczyć celebracji w dzień Niedzieli Zmartwychwstania.

 

Całość obszernego dokumentu wraz z dodatkowymi materiałami duszpasterskimi znajduje się poniżej w załącznikach.

 

MATERIAŁY DO POBRANIA: