Uroczystość Wszystkich Świętych i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych-informacje

Z racji zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych oraz wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych chciałbym przypomnieć kilka informacji i wskazań znajdujących się również w „Porządku celebracji Mszy świętej i Liturgii Godzin w diecezji legnickiej” czyli tzw. kalendarzu liturgicznym:

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

– Msza święta sprawowana na cmentarzu nie powinna mieć charakteru pokutnego oraz sprawiać pozorów, że jest sprawowana jako pogrzebowa. Dlatego podczas tej Mszy nie używa się szat koloru fioletowego, lecz koloru białego lub złotego.

– Tego dnia można sprawować procesję na cementarz grzebalny z pięcioma stacjami, zgodnie ze schematem zamieszczonym w „Księdze nabożeństw”, s. 312-319.

– Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, mogą uzyskać i ofiarować za nich odpust zupełny w dniach od 1 do 8 listopada. Warunkiem uzyskania tego odpustu jest nawiedzenie kościoła lub kaplicy publicznej lub półpublicznej oraz odmówienie Ojcze nasz Wierzę w Boga oraz wypełnienie innych warunków, takich jak przystąpienie do sakramentu pojednania, przyjęcie Komunii świętej i modlitwa w intencji Ojca Świętego.

– Można także pobłogosławić lampki, znicze i kwiaty zgodnie z obrzędem zawartym w „Obrzędach błogosławieństw”, nr 1430-1432.

– Tego dnia ze względu na uroczystość nie obowiązuje wiernych wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, czyli tzw. post

WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

– Każdemu kapłanowi wolno tego dnia celebrować trzy Msze święte w zależności od potrzeby: jedną według własnej intencji lub intencji ofiarodawcy, drugą za wszystkich zmarłych, a trzecią w intencjach Ojca Świętego. Zwyczaj ten nie jest traktowany jako obowiązek.

– Dozwolona jest Msza pogrzebowa.

– Wieczorną Mszę świętą należy celebrować według formularza ze Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych

_________________________________

W dniach 1-2 listopada, tradycyjnie już podejmujemy kwestę na cmentarzach parafialnych na rzecz Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, gdzie kształcą się szafarze sakramentów zbawienia. Prosimy, aby w parafiach, gdzie nie ma cmentarza parafialnego, zbiórkę tę przeprowadzić w kościołach. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za troskę o właściwą formację duchowieństwa, a zebrane ofiary prosimy o wpłacanie do kasy Legnickiej Kurii Biskupiej.

 

X