Wydłużeniu naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Okres naboru wniosków:

rozpoczęcie naboru: 24 listopada 2022 r.,

zakończenie naboru: 31 marca 2023 r.

Szczegółowych informacji dotyczących naboru udzielają jednostki samorządu terytorialnego.