XX dzień Wspólnoty Apostolstwa Modlitwy

Pod hasłem „Idźcie i głoście” 17 czerwca w sanktuarium św. Jacka w Legnicy odbył się XX Dzień Wspólnoty Apostolstwa Modlitwy. Do udziału w dniu skupienia zostali również zaproszeni członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych.

Spotkaniu formacyjnemu grup apostolskich z Wrocławia, Legnicy i Kamiennej Góry przewodniczył jezuita o. Ryszard Machnik z Krajowego Sekretariatu AM z Krakowa. Natomiast Asystent Diecezjalny AM ks. kan. Marian Zieja przewodniczył Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu.

Rozpoczynając spotkanie, kustosz sanktuarium św. Jacka ks. kan. Andrzej Ziombra przybliżył licznie zebranym pielgrzymom najważniejsze fakty związane z wydarzeniem eucharystycznym, którego był świadkiem. Podkreślił, że w ciągu ostatnich 20 lat już trzeci raz (w Argentynie i dwukrotnie w Polsce) Bóg daje taki znak. „Co Pan Bóg chce nam przez to powiedzieć? Czego jeszcze nie widzimy?” – pytał kustosz sanktuarium. Aby zobaczyć, przejrzeć i zrozumieć, potrzebna jest wiara (nie tylko religijność) oparta na relacji z Bogiem. O tym właśnie mówił w swojej konferencji o. Ryszard. „Życie ochrzczonych i zaangażowanych w relację z Panem Jezusem toczy się przy Eucharystii. Jesteśmy ludem kapłańskim, składającym z Jezusem ofiarę Bogu przez uczestnictwo w Eucharystii i adorację Najświętszego Sakramentu. Ma to olbrzymie znaczenie w życiu duchowym ochrzczonych. Jezus stał się pokarmem na drogę do nieba i wciąż nam towarzyszy. Jednak nadal spotyka się z niezrozumieniem. Słowa Jezusa: Ciało moje jest prawdziwym pokarmem wywołały bunt, wielu odeszło i dziś nadal wielu ich nie przyjmuje. Trzeba ogarnąć modlitwą wstawienniczą tych, którzy wzbraniają się przed przyjmowaniem Komunii świętej” – mówił o. Ryszard.

W dalszej części konferencji o. Machnik mówił o adoracji Najświętszego Sakramentu, która jest przejawem duchowej dojrzałości, jest świętowaniem obecności. „Gdy adoruję Pana Jezusa osobiście, nie mam czynić wysiłków, nie myśleć – jak zagospodarować czas? On jest Panem, a ja Jego gościem. Adoracja ma służyć pielęgnowaniu więzi, bo wiara to sprawa serca. Trwanie w obecności Pana, wpatrywanie się w Niego, nasycanie się ciszą i milczeniem prowadzi do bliskości, która nie potrzebuje słów i która człowieka przemienia” – mówił.

Nawiązując do liturgicznego wspomnienia św. Brata Alberta Chmielowskiego (który chciał być dobry jak chleb), podczas kazania o. Ryszard powiedział m.in., że Jezus stał się Chlebem, aby być w naszej codzienności. Chleb Eucharystii ma nas wzmacniać w codzienności oraz doprowadzić do jedności z Bogiem i z bliźnimi. Podkreślił też, że znakiem jedności i miłości, zarówno w Kościele,  jak i w domu, jest wspólny posiłek przy stole.

Dzięki życzliwości proboszcza ks. Andrzeja Ziombry, znakiem tej jedności była agapa w sali na plebanii. Po spotkaniu przy stole miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona koronką do Najświętszej Eucharystii. Wzmocnieni Słowem Bożym i Chlebem Życia, ubogaceni duchowo i napełnieni radością, uczestnicy Dnia Wspólnoty AM udali się do swoich domów i parafii, aby przykładem życia „Iść i głosić” Chrystusa.

Trwające już 20 lat Dni Wspólnoty AM w naszej diecezji zostały zainicjowane przez ognisko AM z parafii Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze, przez pierwsze 10 lat odbywały się w Krzeszowie. Kolejne 10 spotkań odbywało się w Legnicy, a organizowała je Teresa Bielawska, animatorka AM z parafii Matki Bożej Królowej Polski. Od samego początku dni skupienia prowadzili odpowiedzialni za AM w Polsce ojcowie jezuici z Krajowego Sekretariatu w Krakowie.

 

[flickrstream id=”30″]