XXI Dzień Papieski: „Nie lękajcie się!”

W niedzielę, 10 października 2021 roku będziemy obchodzili XXI Dzień Papieski pod hasłem „Nie lękajcie się!”.Jan Paweł II wypowiedział te słowa w homilii wygłoszonej 22 października 1978 roku podczas Mszy św. na placu św. Piotra w Rzymie, inaugurującej Jego pontyfikat. Była to homilia programowa dla kolejnych 27 lat działalności Papieża Polaka. Ojciec Święty przypomniał w niej, że jedyną właściwą odpowiedzią Kościoła na rzeczywistość serc zamkniętych na Ewangelię jest nawrócenie i prawda. Przesłanie to pozostaje nad wyraz aktualne.

W tym roku wyjątkowo organizujemy spotkanie diecezjalnej rodziny szkół noszących imię św. Jana Pawła II oraz św. Jadwigi Śląskiej już dzień wcześniej, czyli w sobotę, 9 października 2021 roku.

Program spotkania przedstawia się następująco:

godz. 15:00 – Msza święta w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy (Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, Osiedle Kopernika);

godz. 16:00 – wręczenie nagród za konkursy diecezjalne z poprzedniego roku szkolnego;

godz. 16:15 – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jako propozycja dla młodego człowieka – prezentacja i świadectwa osób należących do KSM;

godz. 16:30 – poczęstunek w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II.

Zwyczajem lat ubiegłych w najbliższą niedzielę przy kościołach odbędzie się zbiórka finansów na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin, uczestniczącej w programie stypendialnym Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Z całego serca dziękujemy za życzliwość i zrozumienie wobec tej inicjatywy, dzięki której także młodzi ludzie z naszej diecezji mogą uczestniczyć w programie stypendialnym Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.