Zagrali Wniebodęte! [FILM]

Pierwszy duży koncert Wniebodęte! mamy już za sobą. Zobaczcie, jak się udał.

W ostatnią niedzielę sierpnia w Lubinie, na tamtejszych błoniach, odbył się wielki koncert uwielbieniowy. Na scenie zagrało i zaśpiewało prawie 300 muzyków. Śpiewakom towarzyszyła Narodowa Orkiestra Dęta z Lubina. Hasłem przewodnim koncertu było słowo Wniebodęte!, które nawiązuje do Wniebowzięcia NMP, a jednocześnie do orkiestry dętej.

Koncert poprzedziły kilkudniowe warsztaty odbywające się przy parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie. Dzięki temu urzeczywistniła się kolejna idea pomysłodawców koncertu, aby nie śpiewały na nim gwiazdy z pierwszych stron gazet, ale gwiazdami byli wszyscy, którzy wystąpią.

Poszczególne piosenki i pieśni były ilustrowane tańcem flag, a pomiędzy utworami na scenę wchodzili ludzie, którzy w dzięki Bożej pomocy wyszli z różnego rodzaju życiowych zakrętów – alkoholicy, gangsterzy, wykorzystane dziewczyny. Wszyscy dawali świadectwo, jak poprzez spotkanych w życiu ludzi Bóg pokazywał im, jak bardzo ich kocha. Później następował czas nawrócenia i odkrywania tej Bożej miłości. Dzisiaj wszyscy tak są rozkochani w Bogu, że nie boją się dawać świadectwa o swoim życiu.

Pełna fotorelacja na stronie LEGNICKIEGO GOŚCIA NIEDZIELNEGO.