Zakończenie Kursu Proboszczowskiego – 25 marca

W związku zakończeniem cyklu spotkań Studium Formacyjnego Prezbiterów (Kurs Proboszczowski) w ramach formacji stałej Prezbiterów Diecezji Legnickiej dla roczników 2005 – 2010, Biskup Legnicki zaprasza na spotkanie podsumowujące, które odbędzie w czwartek 25 marca br. w dużej auli Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej (wejście do budynku od strony ul. Kościuszki)

Program:

– godz. 10.30 Modlitwa i konferencja Biskupa Legnickiego

– godz. 11:00 wręczenie dyplomów

– godz. 11.10 agapa

– godz. 12.00 Eucharystia w Katedrze Legnickiej w 29. rocznicę ustanowienia Diecezji Legnickiej