Zakończono kolejny etap prac konserwatorskich w Krzeszowie

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie każdego roku przywraca piękno zabytków wchodzących w skład Pocysterskiego Opactwa w Krzeszowie. Śpieszymy z informacją, że kolejny obiekty powróciły do nas po konserwacji.

W tym roku zrealizowane zostało zadanie: Krzeszów, Muzeum opactwa, kontynuacja konserwacji zbiorów muzealnych – nastawy ołtarzowe (XVII – XVIII w.). W ramach projektu zostały poddane konserwacji dwie nastawy drewniane oraz dwa obrazy z kościoła klasztornego.

W poniższych linkach znajdziecie Państwo liczne materiały prasowe, zdjęcia oraz reportaże dot. powyższego zadania: podpisanie umowy, rozpoczęcie prac, pliki i foldery

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.