Zamówienie diecezjalne na nowy „Obrzęd bierzmowania”

Trzecie wydanie „Obrzędów bierzmowania” zawiera potwierdzone przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 26 kwietnia 2019 roku nowe polskie tłumaczenie tej księgi.

Tłumaczenie to między innymi porządkuje terminologię kościelną, zmienia formułę prezentacji kandydatów dotychczas stosowaną jako polska adaptacja (nieobecna w księdze typicznej). W trakcie procedury zatwierdzania, Kongregacja zwróciła uwagę, że dotychczasowa polska formuła jest zbyt uroczysta i nazbyt przypomina prezentację kandydatów do święceń (np. zwrot „Czcigodny ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie…”), dlatego w przeredagowanej formie ta prezentacja została uproszczona.

Trzecie wydanie „Obrzędów bierzmowania” zawiera także wersję czytań biblijnych wg nowego Lekcjonarza mszalnego. Nowa księga, ponieważ należy do Pontyfikału Rzymskiego, ma format A4, tak jak inne księgi publikowane do użytku biskupów.

****

Wydział Duszpasterski będzie składał diecezjalne zamówienie na powyższy „Obrzęd bierzmowania” w księgarni św. Jacka. Wspomnianym obrzędem będą posługiwać się Księża Biskupi podczas udzielania sakramentu bierzmowania.

Zwracam się z prośbą do Księży Dziekanów o zebranie zapotrzebowania we własnych dekanatach oraz zgłoszenie ilości obrzędu w wydziale duszpasterskim do 10 lutego br. telefonicznie: 76-724-41-11 lub e-mailowo: duszpasterski@icloud.com. Tego dnia zostanie złożone zamówienia. Po tym terminie obrzęd będzie można zakupić tylko indywidualnie.

Koszt jednego egzemplarza to 75 zł.

Obrzędy będą do odebrania przez Księży Dziekanów w księgarni Caritas, w Legnickiej Kurii Biskupiej po uprzednim zawiadomieniu.