Zamrożenie cen energii elektrycznej 2022/2023

W związku z publikacją w dniu 10.11.2022 wzoru oświadczenia do Ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, przesyłamy w załączniku oświadczenie, które należy złożyć swojemu sprzedawcy energii elektrycznej wraz ze wzorem wypełnienia. W załączniku znajduje się oświadczenie w wersji edytowalnej, nieedytowalnej i wzór wypełnienia.

Kilka uwag:

– Złożenie oświadczenia zamraża cenę energii elektrycznej na poziomie 693 zł/MWh (taryfy G) oraz 785 zł/MWh (taryfy C i wyżej). Nie ma konieczności składania oświadczenia przez odbiorców w taryfach G, rozliczanych w ramach Taryfy Sprzedawcy.

– Podmioty korzystające z oferty PKN Orlen w ramach Zakonnej Grupy Zakupowej nie muszą składać oświadczeń(ceny są korzystniejsze niż gwarantuje Ustawa – złożenie oświadczenia nic nie zmieni).

– Oświadczenie należy złożyć swojemu sprzedawcy energii elektrycznej do 30 listopada 2022. Oświadczenia złożone po tym terminie zobowiązują sprzedawcę do zastosowania obniżonej ceny energii od miesiąca następującego po dacie złożenia.

– Ustawa obowiązuje od 01.12.2022 do 31.12.2023.

– Rozliczeniom wstecznym, tj. korekcie faktur wystawionych do 30.11.2022 podlegają umowy zawarte po 23.02.2022 oraz zawarte wcześniej jeśli cena energii elektrycznej jest ustalana w oparciu o bieżące notowania indeksów na Towarowej Giełdzie Energii Elektrycznej. Korekty rozliczeń będą wykonane tylko w przypadku złożenia oświadczenia do 30.11.2022.

– Oświadczenie można dostarczyć w formie tradycyjnej (przesyłka pocztowa/kurierska) lub elektronicznej – poprzez podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym (z e-Dowodu). Nie można złożyć oświadczenia w formie skanu lub zdjęcia.

– Przy składaniu oświadczenia rekomendujemy załączenie kopii dokumentu umocowania osoby podpisującej (dekret/mianowanie/zaświadczenie władz państwowych o posiadaniu osobowości prawnej i osobie reprezentującej).

 

DO POBRANIA: