Zaproszenie Biskupa Legnickiego na modlitwę ekumeniczną

Przewielebni Księża,
Czcigodne Osoby Konsekrowane,
Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie!

Jak każdego roku, w dniach od 18 do 25 stycznia, celebrować będziemy kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Przyświecać nam będą słowa z Dziejów Apostolskich: „Życzliwymi bądźmy” (por. Dz 28, 2).

Tym razem chcemy spotkać się na naszej corocznej modlitwie w katedrze legnickiej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Serdecznie zapraszam na Nieszpory wraz z modlitwą ekumeniczną. Odbędą się one w niedzielę 19 stycznia 2020 roku, o godz. 17.30.

Licząc na Waszą obecność, gorąco zachęcam do przybycia wszystkich, którym bliska jest modlitwa o jedność chrześcijan.

 

+ Zbigniew Kiernikowski
Biskup Legnicki

 

DO POBRANIA:

 

 

foto: Monika Łukaszów (Niedziela legnicka)