Zaproszenie na Jubileusz Biskupa Legnickiego

Czcigodni Bracia w kapłaństwie,

Osoby konsekrowane,

Drodzy Diecezjanie, Siostry i Bracia!

Niedziela Pięćdziesiątnicy, którą dzisiaj przeżywamy, kieruje nasze myśli ku tajemnicy Kościoła, wspólnoty narodzonej z przebitego Serca Zbawiciela.

Ojciec niebieski posłał Ducha Świętego, aby Kościół prowadził, uświęcał i jednoczył. Duch, który od Ojca i Syna pochodzi, nadal kieruje Kościołem i powołuje Jego pasterzy, aby na wzór Chrystusa Dobrego Pasterza, w posłuszeństwie Ewangelii głosili słowo Boże i sprawowali sakrament jedności – Eucharystię.

Święty Biskup Ignacy Antiocheński w jednym z listów pisanych w drodze do Rzymu, gdzie poniósł śmierć męczeńską za Chrystusa i Jego Kościół, pisał do chrześcijan: Wszyscy idźcie za biskupem, jak Jezus Chrystus za Ojcem, i za waszymi kapłanami jak za Apostołami. A diakonów poważajcie jak przykazania Boże. Niechaj nikt w sprawach dotyczących Kościoła nie robi niczego bez biskupa. Uważajcie za ważną tylko taką Eucharystię, która sprawowana jest pod przewodnictwem biskupa lub tego, komu on zleci. Gdzie pojawi się biskup, tam niech będzie wspólnota, tak jak tam, gdzie jest Chrystus Jezus, tam jest i Kościół powszechny. (List do Smyrneńczyków 8,1)

Zbliża się szczególna okazja, aby Kościół legnicki podjął modlitwę za swojego Pasterza, Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, który 6 czerwca br. będzie obchodził 50 rocznicę święceń prezbiteratu.

W ten złoty Jubileusz wpisuje się także zbliżająca 75 rocznica Jego urodzin oraz 19 rocznica święceń biskupich.

Uroczystości jubileuszowe odbędą się w katedrze legnickiej w sobotę, 19 czerwca br., podczas Eucharystii o godz. 12.00.

Jako Wikariusz Generalny Diecezji Legnickiej zwracam się z serdeczną prośbą do Braci Prezbiterów, Osób Konsekrowanych i wszystkich wiernych Diecezjan o modlitwę i duchowe wsparcie naszego Pasterza. Niech Jezus Chrystus Dobry Pasterz umacnia go w biskupim posługiwaniu. Prośmy także Maryję, Matkę Boską Łaskawą, aby wypraszała Jubilatowi potrzebne łaski, a święci Apostołowie Piotr i Paweł, Patronowie Diecezji Legnickiej, wstawiali się za naszym Biskupem u Boga.

Jeszcze raz zapraszam do modlitwy za Czcigodnego Biskupa Legnickiego Jubilata i na uroczystą Eucharystię w katedrze legnickiej 19 czerwca.

 

ks. prał. Robert Kristman

WIKARIUSZ GENERALNY

 

____________________________________

ZARZĄDZENIE

Odezwę Wikariusza Generalnego należy odczytać w ramach ogłoszeń duszpasterskich we wszystkich kościołach  i kaplicach na terenie Diecezji Legnickiej w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 23 maja 2021 roku.

ks. prał. Józef Lisowski

KANCLERZ KURII

X