Zaproszenie na odpust i 5. rocznicę Ingresu

Czcigodni Prezbiterzy Diecezji Legnickiej,
Osoby Konsekrowane
Drodzy Diecezjalnie!

W sobotę, dnia 29 czerwca wraz z całym Kościołem Powszechnym będziemy celebrować uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Dla naszego Kościoła Diecezjalnego uroczystość ta ma szczególne znaczenie, ponieważ Apostołowie Piotr i Paweł są patronami Diecezji Legnickiej i Katedry Biskupa Legnickiego.

W tym roku w to diecezjalne święto wpisuje się szczególne wydarzenie, jakim jest piąta rocznica Ingresu naszego Pasterza, Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego do Katedry Legnickiej, która miała miejsce w wigilię uroczystości Świętych Piotra i Pawła, dnia 28 czerwca 2014 roku.

Przypominając to wydarzenie zwracam się do wszystkich Diecezjan z prośbą o modlitwę w intencji naszego Biskupa, Pasterza Kościoła Legnickiego. Modlitwa ta będzie szczególnym wyrazem duchowej łączności z naszym Pasterzem oraz wsparciem Jego pasterskiej posługi.

Z tej okazji zapraszam wszystkich prezbiterów, wśród nich Kapituły oraz Księży Dziekanów, Osoby konsekrowane oraz wiernych świeckich do Katedry Legnickiej, w sobotę 29 czerwca na Eucharystię sprawowaną o godz. 12.00 pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego i do włączenia się we wspólną modlitwę w intencji naszego Kościoła diecezjalnego i Jego Pasterza.

 

+ Marek Mendyk
WIKARIUSZ GENERALNY

____________________________________

ZARZĄDZENIE

Słowa zaproszenia należy odczytać w ramach ogłoszeń duszpasterskich, we wszystkich kościołach i kaplicach na terenie diecezji legnickiej w Niedzielę 23 czerwca br.

ks. Józef Lisowski
kanclerz kurii

 

DO POBRANIA:

X