Zawierzyli młodzież dwóch diecezji Jasnogórskiej Pani

Przedstawiciele diecezji legnickiej i świdnickiej modlili się w Kaplicy Cudownego Obrazu za tegorocznych absolwentów szkół średnich.

W spotkanie modlitewne 19 marca, któremu przewodniczył bp Adam Bałabuch z diecezji świdnickiej, wprowadził ks. Marek Korgul – wikariusz biskupi ds. katechezy.

– Od początku istnienia diecezji świdnickiej, a więc już po raz 17., maturzyści przybywają tutaj, na Jasną Górę, aby zawierzyć swój egzamin maturalny i dalsze życie, losy Matce Najświętszej. Nie chcieliśmy, aby czas pandemii przerwał tę piękną tradycję i dlatego przybywamy tutaj wraz z przedstawicielami diecezji legnickiej, którzy też zwykle w marcu od 29 lat pielgrzymują tutaj, żeby się razem modlić. Cieszymy się obecnością przedstawicieli obu diecezji i zachęcamy do wspólnej modlitwy przez łącza transmisyjne – apelował dyrektor Wydziału Katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej.

List do uczestników pielgrzymki skierował również bp Zbigniew Kiernikowski. Odczytał go przed zebranymi ks. Jarosław Kowalczyk z Wydziału Katechetycznego diecezji legnickiej.

„Nadchodzące egzaminy maturalne stawiają was na progu dorosłości i jednocześnie wobec konieczności podejmowania ważnych decyzji nt. waszego przyszłego życia, studiów, pracy, realizacji konkretnych planów i marzeń. Razem z wami proszę Boga, aby był to czas naznaczony łaską, opieką Matki Bożej i waszych świętych patronów. Modlę się, abyście potrafili zaufać Bogu w całym swoim życiu oraz byście wzrastali nie tylko wobec spraw doczesnych, ale również doświadczali pełni dojrzałości w porządku wiary, nadziei i miłości” – życzył biskup legnicki.

Słowo do maturzystów skierował również bp Bałabuch, dając za wzór św. Józefa, w którego uroczystość odbyła się pielgrzymka.

– W drodze do Pana Boga uczy nas kształtowania w sobie prawdziwej świętości, która polega m.in. na miłości czystej i bezinteresownej; sprawiedliwości kierującej się wiernością Bożemu prawu; pobożności, która nie zależy od zmiennych nastrojów, posłuszeństwa woli Bożej, które prowadzi do szukania i realizowania wspaniałego planu, jaki Bóg ma dla każdego z nas; wierności obowiązkom i uczciwej pracy. Ucząc się takiej pięknej i szlachetnej postawy od patrona dnia dzisiejszego, oddajcie ten najbliższy czas przygotowania do matury Maryi i Jej Oblubieńcowi – zachęcał.

W odpowiedzi przedstawiciele młodzieży z obu diecezji odczytali na koniec Mszy św. akt zawierzenia.

Pełna fotorelacja na stronie Świdnickiego Gościa Niedzielnego.