Zegar kościelny w Szklarskiej Porębie znów odmierza czas

Wskazówki zrewitalizowanego zegara na wieży kościoła pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Szklarskiej Porębie ponownie odmierzają czas. Dotychczasowe, zużyte zębem czasu, ocalone i zakonserwowane, już jako pamiątkowe stały się symbolem czasu, który minął bezpowrotnie. Jedna z nich pozostanie w Urzędzie Miasta Szklarska Poręba a druga w Urzędzie Miasta Bad Harzburg.

Uroczystość poświęcenia odnowionego zegara odbyła się w niedzielę 9 czerwca 2017 r. Udział w niej wzięli inicjatorzy przedsięwzięcia i darczyńcy: byli mieszkańcy Szklarskiej Poręby przesiedleni po wojnie do Bad Harzburg, proboszcz parafii o. Zygmunt Mikołajczyk, władze miasta i parafianie.

Na wieży tego kościoła od 1883 roku czas odmierza zegar. Zegar unikatowy, trójstronny, którego tarcze wykonane zostały nie z metalu czy z porcelany, ale wyciosane z miejscowego łupka, każda o wadze 80 kg. Odmierzał czas żyjącym tu pokoleniom. Odmierzał szczęśliwe i tragiczne chwile mieszkającym dziś w Bad Harzburg, poprzednim mieszkańcom Szklarskiej Poręby. Odmierza czas nam, dziś tu żyjącym i naszym gościom.

Ten piękny, zabytkowy zegar utrwalił się w dziecięcej pamięci Ruth Monicke, która tu się urodziła w połowie lat 30-ych ub. wieku, tu przeżyła lata szkolne, codziennie słyszała bicie zegara, którego tarcze umieszczone z trzech stron wieży były dobrze widoczne z okna jej domu, jak i z okna jej szkolnej klasy. W roku 1946 wraz z rodzicami wyjechała ze Szklarskiej Poręby do Bad Harzburg w ramach powojennych przesiedleń. Często jednak powracała do miejsca swego urodzenia i dzieciństwa. I kiedy przed dwoma laty podczas kolejnej sentymentalnej wizyty w Szklarskiej Porębie zauważyła, że zatrzymały się wskazówki zegara, postanowiła wprawić je w ruch. Dzięki Pani Ruth, a następnie Adamowi i Iwonie Lewandowskim, proboszczowi parafii oraz wielu ludziom dobrej woli, zegar ponownie odlicza minuty, godziny, lata.

Tak inicjatywę rewitalizacji zegara wspominali podczas uroczystości małżonkowie Iwona i Adam Lewandowscy, Polacy urodzeni w latach 70-ych ub. w. w Szklarskiej Porębie, którzy kilkanaście lat temu przenieśli się do Bad Harzburg: „Dwa lata temu przypadkowo spotkaliśmy Monicke Ruth w restauracji w Szklarskiej Porębie Dolnej. Podczas wspólnej rozmowy Pani Ruth poruszyła temat zegarów na wieży kościelnej i wyraziła chęć odrestaurowania tychże zegarów z pomocą byłej społeczności mieszkańców Szklarskiej Poręby. Ucieszyliśmy się z tego pomysłu i wyraziliśmy swoją gotowość i pomoc do realizacji tego przedsięwzięcia. Przy pomocy Miasta, a w szczególności Burmistrza Mirosława Grafa jak i darczyńców z Niemiec oraz proboszcza Zygmunta Mikołajczyka całe to przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Wszystkim współuczestnikom tego wydarzenia chcemy jeszcze raz serdecznie podziękować”.

Państwo Lewandowscy dodali jeszcze: „Te dwie stare wskazówki mają być symbolem wskazywania dobrego czasu w przyszłości. Jedną przekazujemy do miasta Bad Harzburg. Drugą przekazujemy dla miasta Szklarska Poręba”.

Sama Ruth Monicke podczas uroczystości nie chciała promować swoich zasług. Powiedziała tylko, że podrzuciła pomysł Adamowi Lewandowskiemu, on „wziął sprawy w swoje ręce” i wszystko już potoczyło się sprawnie i w szybkim tempie. Większość niemałych a koniecznych środków finansowych zebrano wśród społeczności byłych mieszkańców Szklarskiej Poręby. Nazwiska darczyńców zostały uwiecznione na pamiątkowej tablicy. Bardzo się cieszy, że zegar znów będzie pełnić swą funkcję.

W okolicznościowym wystąpieniu Burmistrz Szklarskiej Poręby Mirosław Graf podzielił się refleksją na temat czasu i przemijania. Kończąc wystąpienie zwrócił się do zebranych tymi słowami: „Niech ten zegar przypomina nam, że każdy ma swój czas. Czas przeżyty i czas, który czeka. Życzę, aby czas przenosił nas ze Szklarskiej Poręby do Bad Harzburg i z Bad Harzburg do Szklarskiej Poręby. By wspólnie przeżywane chwile wzmacniały nasze więzi, naszą przyjaźń, by spajały nas w poczuciu braterstwa. Życzę, aby ten nadchodzący czas, który odmierzać będą wskazówki zrewitalizowanego zegara nie był czasem straconym. Życzę wszystkim, uczestniczącym w tym wydarzeniu, aby każdy miał swój dobry, szczęśliwy czas”.

Przedstawiciel władz miejskich Bad Harzburg Wolfgang Kulig i przewodniczący byłej Społeczności Szklarskiej Poręby Carl-Heinz Freytag podkreślali walory współpracy obu miast partnerskich, czego wyrazem są zrewitalizowane zegary.

Niedzielną liturgię koncelebrowanej Mszy św. sprawowano w dwóch językach: polskim i niemieckim, wszak delegacja z Bad Harzburg liczyła 22 osoby. Homilię wygłosił o. Tadeusz z krakowskiej Prowincji Zakonu Franciszkanów.

Zegar i tablicę upamiętniającą jego odrestaurowanie poświęcił proboszcz o. Zygmunt Mikołajczyk. Po uroczystości wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali na kawę i wypieki przygotowane przez mieszkanki Szklarskiej Poręby Dolnej. Podczas spotkania, na balkonach świątyni można było obejrzeć wystawę poświęconą obiektowi świątyni i dokumentacji fotograficznej z rewitalizacji zegarów.

 

tekst i foto: Feliks Rosik

 

[flickrstream id=”29″]

 

 

X