Zmarł o. Hugolin Langkammer OFM

Dnia 28 stycznia br. zmarł we Wrocławiu o. prof. Hugolin H. Langkammer, wybitny biblista, dziekan Wydziału Teologii KUL w latach 1987-1993, długoletni wykładowcy Nowego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie, rektor WSD Ojców Franciszkanów, był trzykrotnie przewodniczącym Ogólnopolskiej Sekcji Biblistów Polskich, autorem ponad stu publikacji książkowych oraz kilkuset artykułów naukowych, promotorem ponad sześćdziesięciu rozpraw doktorskich, członkiem najważniejszych towarzystw naukowych polskich i zagranicznych, kawalerem Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Miał 90 lat, w Zakonie Braci Mniejszych przeżył 71 lat, z czego 65 lat w kapłaństwie. Urodził się 19 grudnia 1930 r. w Bobrku, pow. Bytom. Święcenia kapłańskie przyjął 18 grudnia 1955 r. w Częstochowie. 

+++

TRANSMISJA UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWYCH: