Życie dla Boga. Konsekracja dziewicy.

W katedrze, 7 października, podczas uroczystej Mszy św., swoją wolę życia w stanie dziewictwa poświęconego Jezusowi Chrystusowi, wyraziła Monika Skrobiewska, z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy. Moment ten nastąpił po długim rozeznawaniu swojej drogi życiowej, działalności propagującej Boże Miłosierdzie wśród najmłodszego pokolenia, w ramach założonego i prowadzonego przez siebie stowarzyszenia „Faustynka”, a także po formacji duchowej oraz przedstawieniu swej prośby biskupowi legnickiemu Andrzejowi Siemieniewskiemu.

Uroczystość, odbyła się w gronie duchowieństwa, bliskich i jej przyjaciół.

Obrzęd ten, nawiązuje do czasów apostolskich, kiedy to dziewice chrześcijańskie, powołane przez Pana, by poświęcić się Mu w sposób niepodzielny w większej wolności serca, ciała i ducha, podejmowały za aprobatą Kościoła decyzję życia w stanie dziewictwa, dla Królestwa Niebieskiego.

Więcej na: www.legnica.niedziela.pl i Gościa legnickiego