Życzenia Przewodniczącego Episkopatu dla nowego biskupa legnickiego

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,

Z wielką radością przyjąłem informację Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, iż Jego Świątobliwość Franciszek mianował Ekscelencję nowym biskupem legnickim.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym złożyć Księdzu Biskupowi jak najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia z tej okazji.

Ufam, że pasterskie doświadczenie, które zdobył Ksiądz Biskup, pełniąc posługę biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej, zaowocuje w misji uświęcania, nauczania i kierowania Kościołem legnickim.

Życie i posługę Księdza Biskupa powierzam Pani Jasnogórskiej –  Królowej Polski, a na wykonywanie zadań, zleconych przez Ducha Świętego z serca błogosławię, przesyłając braterskie pozdrowienia w Chrystusie Panu.

 

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

 

X