Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej

Dane adresowe

DIECEZJALNY
INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ

ul. Jana Pawła II 1
59-220 Legnica

DYREKTOR:

mgr Benedykt KSIĄDZYNA
telefon: 600-954-472
e-mail: ksiadzyna@op.pl

Strona internetowa

Nabór kandydatów

Nabór kandydatów na nowy rok szkolny 2020/2021 odbędzie się:

dnia 

w siedzibie DIMK w Legnicy, ul. Jana Pawła II nr 1. 

Wymagane dokumenty

  1. Podanie o przyjęcie do Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej – POBIERZ
  2. Życiorys
  3. Świadectwo wykształcenia ogólnego
  4. Świadectwo wykształcenia muzycznego
  5. Opinia Księdza Proboszcza o kandydacie
  6. 3 fotografie

Instytut przyjmuje nowych kandydatów

Wielu młodych ludzi podejmuje decyzje związane ze swoją przyszłością, z wyborem nowej szkoły, kierunku studiów. Z pewnością wybór ten związany jest z realizacją marzeń pasji i rozwijaniem talentów. Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Legnicy jest placówką dydaktyczną, w której rozwijać można swoją osobowość poprzez rozwój muzycznych talentów. Zdobyte umiejętności gry na organach oraz śpiewu potrzebne są, by liturgia pięknem muzyki pomagała wiernym w modlitwie i była znakiem łaski pochodzącej od Boga.

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Legnicy kieruje swoją ofertę do ludzi uzdolnionych muzycznie. Nauka wraz z kursem zerowym (rok wstępny dla osób bez wykształcenia muzycznego) trwa pięć lat. Zajęcia odbywają się siedzibie Instytutu w Legnicy przy ul. Jana Pawła II nr 1. Lekcje prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę nauczycieli. W każdą sobotę od września do czerwca prowadzone są zajęcia wspólne w ramach poszczególnych klas. Lista prowadzonych zajęć obejmuje następujące przedmioty: organy, akompaniament liturgiczny, fortepian, liturgika, chorał gregoriański, prawodawstwo muzyki liturgicznej, historia muzyki, formy muzyczne, kształcenie słuchu, harmonia, śpiew liturgiczny, postawy dyrygowania, chór. Zajęcia z nauki gry na instrumencie odbywają się w toku indywidualnym w odpowiednio przygotowanych salach. Absolwenci uzyskują dyplom organisty kategorii III, który upoważnia do podjęcia pracy w tym zawodzie na terenie całego kraju. Absolwenci Instytutu mają możliwość kontynuacji nauki w ramach studiów wyższych o specjalności muzyka kościelna na Akademiach Muzycznych w Polsce.

Scroll Up