Kalendarz liturgiczny

Kalendarz do pobrania

Kalendarz liturgiczny wydany z polecenia

† Zbigniewa Kiernikowskiego
Biskupa Legnickiego

 

Redakcja: ks. Marek Kluwak
Opracowanie śpiewów: ks. Daniel Gołębiowski
Korekta: ks. Robert Bielawski

 

Projekt okładki:
ks. Robert Bielawski

 

Wydawca:
Wydział Duszpasterski
Legnickiej Kurii Biskupiej
ul. Jana Pawła II 1
59-220 Legnica

 

Druk:
Fundacja „EUROPEJSKA PERŁA BAROKU”
ul. Św. Józefa 3, 58-405 Krzeszów
www.opactwo.eu, fundacja@opactwo.eu

 

Uwagi i sugestie na temat kalendarza można kierować
na adres elektroniczny: duszpasterski@icloud.com

Scroll Up