18-25 stycznia 2022: Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan [materiały duszpasterskie]

Pod hasłem „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2, 2), obchodzony będzie od 18 do 25 stycznia Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2022 rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Ewangelii Mateusza 2,1–12. Materiały do ekumenicznych modlitw zostały przygotowane przez Radę Kościołów Bliskiego Wschodu.

Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące:

Dzień 1: Podnieś nas i przyciągnij do swojego wspaniałego światła

Dzień 2: Pokorne przywództwo burzy mury i buduje z miłością

Dzień 3: Obecność Chrystusa przewraca świat do góry nogami

Dzień 4: Choć mali i cierpiący, niczego nam nie brakuje

Dzień 5: Prowadzeni przez jedynego Pana

Dzień 6: Zgromadzeni w uwielbieniu wokół Jedynego Pana

Dzień 7: Dary wspólnoty

Dzień 8: Ponad znanymi drogami podziału do Bożych nowych ścieżek

Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna, podobnie jak w latach ubiegłych, wydały razem polską wersję broszury z materiałami na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2022. Zamieszczono w niej m.in. omówienie tematu przewodniego Tygodnia, propozycje liturgii nabożeństw ekumenicznych, modlitwy, rozważania, informacje o Wspólnocie z Grandchamp. 

 

DO POBRANIA: