Dekret powołujący Radę Młodych

Wyrażając troskę duszpasterską Kościoła Legnickiego o młodych ludzi z dniem 18 stycznia 2017 roku powołuję Radę Młodych Diecezji Legnick

0 comments
X